woensdag 18 december 2019

Nieuwjaarsduik


DOE MEE MET DE KLIMAATDUIL OP IJBURG


Het water staat ons aan de lippen, dus trotseer die kou en laat de overheid zien dat het je in 2020 menens is met het klimaat! Doe je mee met een nieuwjaarsduik voor schone lucht op IJburg? 🌊💨

In de zomer hebben veel kinderen en ouders meegelopen in de Nationale Kindermars tegen de biomassacentrale, georganiseerd door St. Comite Schone Lucht. Ondanks alle druk en acties, wil Vattenfall de centrale toch bouwen. Maar het is nog geen gelopen race.

Doel

Op 1 januari om 11.55 uur organiseren Comité Schone Lucht ism Milieudefensie en de UVA Green Office een sponsorduik op het strand bij Lolaland/IJburg om geld op te halen voor de juridische procedures tegen de biomassacentrale. De crowdfunding heeft tot nu ruim €8000 opgeleverd en we hebben €30.000 nodig. Doen jullie mee?Planning:

11:00u Inloop & aanmelden

11:30u Actiepakket in ontvangst nemen en naar wens bord beschrijven 📣

11:40u Omkleden en verzamelen voor de duik

11:45u Warming-up door Steve Relyveld van BootBurg Outdoor Workouts

11:55u Duiken! 🏊

12:00u Opwarmen met warme choco!Doe je ook mee? Schrijf je in via https://bit.ly/2rJ893U

locatie IJburg Amsterdam
Praktische zaken:

👉 Vind hier tips om de klimaatduik te overleven: https://bit.ly/35aGxlU

👉 Registreren kan vanaf 11:00u, vind hiervoor de tent op het strand. Je krijgt een tof actiepakket met bordje (schrijf hierop je duikleus!), muts (There is no planet B) en tattoo.  

👉 Duiken mag vanaf 8 jaar. Kinderen onder de 12 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene!

👉 Milieudefensie heeft een verzekering, mocht er onverhoopt iets mis gaan.Informatie over de rechtszaak:

Amsterdamse Stadswarmte een ramp voor het Klimaat. In Amsterdam is, onder leiding van GroenLinks, ervoor gekozen om voor 2030 1,5 miljoen huizen van het gas af te halen en in plaats daarvan op grote schaal biomassa te gaan verbranden voor warmte. Deze keuze is onverantwoord en desastreus voor het klimaat , de natuur en onze schone lucht.

Biomassacentrales krijgen flinke overheidssubsidies. Het is dus een lucratieve businessdeal voor energieleveranciers waarmee miljarden gemoeid gaan. Ondertussen houdt gemeente Amsterdam vol dat het ‘goed is voor het klimaat’ omdat het stoken van hout ‘C02 neutraal’ zou zijn. In de praktijk komt er allerlei ellende uit de uitlaatpijp van biomassacentrales, die niet veel meer zijn dan gigantische houtkachels. Fijnstof, stikstof, zwavel en 2 (!) keer zoveel CO2 als bij de huidige gascentrale.


Voorlopig doorgaan met gas. Ondertussen moet de overheidssubsidie van ruim 11 miljard, bestemd voor de energietransitie, beschikbaar worden gesteld voor onderzoek naar, en investering in echte vormen van duurzame energie zoals onder meer water-, aarde- en luchtenergie. Ons nationale treinstelsel van de NS rijdt al volledig op windenergie, dus het kan en er is veel meer mogelijk. Hiervoor moet de overheidssubsidie voor biomassa afgeschaft worden zodat er een flinke pot met geld overblijft voor de investering in echte duurzame energie. Als je dit ook vindt en mee wil helpen kun je tekenen voor deze petitie: https://bit.ly/2QAHDC0 


St. Comitée Schone Lucht
Comité Schone Lucht, opgericht door Jildert Huitema en Fenna Swart, is een Amsterdamse stichting die samenwerkt met andere natuurorganisaties in binnen- en buitenland (zoals Milieudefensie, De Landelijk Federatie tegen Biomassacentrales, Biofuelwatch, Fossielvrij Amsterdam, Dogwood Alliance etc.). Afgelopen zomer liepen honderden kinderen en volwassenen mee met de Nationale Kindermars op IJburg voor Schone Lucht als protest tegen de biomassacentrale, daarvoor in juni organiseerden we ism een groep kunstenaars de ART ACTION: De Zeven Zonden Van Biomassa, voor het hoofdkantoor van Vattenfall in Amsterdam. Ma de Ruim 5000 mensen tekende al de petitie tegen de overheidssubsidies voor biomassacentrales.

Recent organiseerden we de Publieksprijs Luchtwachter2020 waarbij het publiek kon kiezen welke grote luchtvervuiler de aanmoedigingsprijs verdient voor Schone Lucht (zie verder: www.comiteschonelucht.nl). Wat we nu nodig hebben is een streep door de biomassaplannen. Om deze reden zijn we samen met Johan Vollenbroek naar de rechter gestapt om de vergunning van de centrale vernietigd te krijgen. Er is immers een stikstofcrisis en deze biomassacentrale stoot een enorme hoeveelheid stikstof uit.


Afgelopen maand gaf de baas van Nuon/ Vattenfall aan geschrokken te zijn van de enorme kritiek op biomassa van de bewoners in Nederland. Om deze reden heeft hij aangegeven geen nieuwe biomassacentrales meer te zullen bouwen in Nederland. Met deze duik kunnen we een belangrijke boodschap afgeven, namelijk ‘Het water staat tot onze lippen, Vattenfall en gemeente Amsterdam doe er wat aan: Schone Lucht is een grondrecht voor iedereen!”


De klimaatduik voor schone lucht wordt georganiseerd door Comite Schone Lucht, samen met Milieudefensie en de UvA Green Office. De warming-up wordt verzorgd door Steve Relyveld. Hotel Breeze Amsterdam sponsort lekkere warme chocolademelk en Surfcenter IJburg stelt hun gebouw beschikbaar voor omkleden. Ook is de Amsterdamse Reddingsbrigade aanwezig. Zij zetten zich op vrijwillige basis in voor onze veiligheid en zijn te sponsoren via https://bit.ly/2u28VJX.We kijken uit naar je komst!Groetjes en vast een hele fijne jaarwisseling,Fenna, Jildert en Eline


PS Wil je helpen?
👉 Deel dit bericht met de fondswerving met al je vrienden en familie en of Social Media zodat we niet voor niets de kou ingaan! (Mocht je zelf niet zo van kou houden, is doneren ook een leuke manier om je bijdrage 'af te kopen' 😉).

Doneren voor de rechtszaak kan aan:
🎁
Ø  De Amsterdamse studenten van de UvA Green Office: https://bit.ly/2MDl8er

Ø  Cain en zijn vriendjes en vriendinnetjes uit IJburg: https://bit.ly/2u4hrbv

Ø  IJburger Jorien van Milieudefensie: https://bit.ly/2ZA1OnO
zaterdag 14 december 2019

Uitslag Verkiezingen Publieksprijs Eric Wiebes 'Luchtwachter 2020'

Minister Eric Wiebes wint publieksprijs 'Luchtwachter 2020'. 13 december om tien uur werd de online stembus gesloten en konden mensen nog tot die tijd hun stem uitbrengen. Het werd uiteindelijk een spannende finale tussen Wiebes en Benschop. De prijs moet gezien worden als aanmoediging omdat Wiebes zijn invloed ‘nog niet’ of ‘niet genoeg’ aanwendt voor Schone Lucht.

Wiebes zal binnenkort worden uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs wordt uitgereikt door niemand minder dan Johan Vollenbroek, de man die Nederland alert maakte op de zorgwekkende luchtkwaliteit en daarom de mensenrechtenprijs, de Clara Meijer-Wichmann Penning, afgelopen week ontving.
Het Nederlandse publiek kon de afgelopen twee weken stemmen op een shortlist van genomineerde personen. Deze shortlist bestond uit de meest invloedrijke Nederlanders in de categorie Klimaat & Luchtkwaliteit.


maandag 9 december 2019

Doormodderen met biomassa is gevaarlijke struisvogelpolitiek.

Morgen stemt de Eerste Kamer over de kolenwet. Dat de wet aangenomen wordt en kolen als brandstof per 2030 verboden zullen worden lijkt vrijwel zeker. Minister Wiebes laat echter de deur open naar een brandstof voor diezelfde centrales die nóg vervuilender is en een nóg vernietigender impact heeft op klimaatverandering, natuur en biodiversiteit dan steenkool: houtige biomassa.

Nederland moet flink minder CO2 uitstoten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en aan het Urgenda vonnis te voldoen. Dit kan relatief goedkoop gerealiseerd worden door de kolencentrales eerder te sluiten, en daarbij tevens de deur naar biomassa dicht te doen.
Het mag onderhand toch wel als bekend worden verondersteld dat houtige biomassa als brandstof een nóg slechter alternatief is dan steenkool en allesbehalve duurzaam is. Biomassa stoot immers - zelfs al zóu het in het meest ideale geval voor 100% uit resthout bestaan - 20% meer CO2 uit dan kolen en 2x zoveel als gas. Ook bij de oogst van resthout leidt de industrie tot extra bomenkap, aantasting van natuur en bossen in binnen- en buitenland en daarmee afname van biodiversiteit.
De claim die de biomassa-industrie legt op het vastleggen van CO2 door bomen is absurd: de bomen en bossen zijn geen eigendom van de industrie, en er is geen herplantplicht. 
Daarnaast is biomassa als energiebron ook nog eens extreem duur, zal het door de stijgende vraag naar hout steeds duurder worden, en is er nauwelijks tot geen draagvlak meer voor in de samenleving.
De sector wordt kunstmatig overeind gehouden door miljardensubsidies van de Europese Unie die biomassa als CO2-neutraal behandelt, en een stevige industrielobby.

Het is heel eenvoudig: om de wereldwijde klimaat- en ecologische crisis een halt toe te roepen, moeten we juist afblijven van de bossen, meer bomen planten, bossen laten groeien en ouder laten worden. Niet verbranden voor energie. Hoe ouder bomen worden, hoe sneller ze groeien en hoe meer CO2 ze opnemen. En hoe ouder de bossen en het bos-ecosysteem hoe hoger de biodiversiteit.
Zelfs de hoogste baas van de Verenigde Naties Guterres zei het onlangs nog: "De oorlog tegen de natuur moet stoppen."

Op dit moment exporteert Nederland electriciteit en hebben we een overschot. De kolencentrales stonden afgelopen jaar zelfs af en toe stil vanwege de flinke toename in zon- en windenergie. Ons land blijkt voldoende importmogelijkheden te hebben om de wegvallende elektriciteitsproductie van de kolencentrales te compenseren, blijkt uit onderzoek van CE Delft. Dat moet dan vanzelfsprekend wel echt duurzame stroom zijn. Daarnaast kunnen gascentrales die nu niet in werking zijn, worden ingeschakeld. De gascentrales stoten de helft minder CO2 uit en geven veel minder luchtverontreiniging dan kolencentrales en stook op biomassa. Als elektriciteitsbron moet aardgas dan z.s.m. grotendeels vervangen worden door wind- en zonne-energie. Dit dient gecombineerd te worden met een doorontwikkeling van energieopslag, bijvoorbeeld in de vorm van waterstof,.

Als daarnaast de regering eindelijk de maatregelen voor CO2 reductie van Urgenda serieus gaat nemen, en alle middelen inzet voor échte verduurzaming van de energiemarkt, kunnen we als land pas een werkelijk transitiepad inslaan. Nog langer doormodderen met biomassa is niets anders dan gevaarlijke struisvogelpolitiek die juist leidt tot versnélling van de klimaatopwarming.


Elanden die verdwaasd rondlopen in gekapt bos in Nationaal Park Laheema in Estland, dat onderdeel uitmaakt van "beschermd" Natura 2000 gebied. Het is een typisch en schrijnend voorbeeld van de zwakke regulering van het zogenaamde duurzame bosbeheer in de landen waar de Nederlandse biomassacentrales hun houtpellets vandaan halen. RWE haalt hun houtpellets o.a. uit Estland. 


Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales
https://www.the-fab.org/
https://www.facebook.com/FederatieTegenBiomassacentrales/
https://twitter.com/tegenbiomassa


zondag 17 november 2019

Een update

Goed nieuws! Onlangs hebben we de Comité Schone Lucht officieel ingeschreven als Stichting en een zakelijke bankrekening geopend bij Triodos.


We houden ons samen met heel veel andere vrijwilligers naast onze drukke banen dagelijks bezig met allerlei activiteiten om de biomassagekte te stoppen. Het zal je niet ontgaan zijn dat er namelijk de afgelopen tijd ongelofelijk veel gebeurt en continue gepast moeten reageren in de media.
  • Zo waren we afgelopen week in de Eerste Kamer om de motie Koffeman te steunen tegen de subsidie voor Biomassacentrale. 
  • Hebben we het Journaal gelanceerd (en gemaakt en online geplaatst): 

Ø  Hebben we een aantal Opinieartikelen gepubliceerd in o.a. Trouw en het Parool:

Ø  ‘Biomassacentrales zijn niet schoner’
door Fenna Swart en Jildert Huitemna
https://www.parool.nl/columns-opinie/biomassacentrales-zijn-niet-schoner~bc56bbcf/

Ø  Wat doen de PvdA, D66 en Glinks als het er echt op aankomt?
door Jildert Huitema en Fenna Swart
https://www.facebook.com/search/top/?q=Fenna%20Swart%20wat%20doen%20PvdA&epa=SEARCH_BOX

Ø  ‘Houtverbranding in biomassacentrales is totaal niet duurzaam’
door Martin Luiga en Fenna Swart
https://www.parool.nl/ws-b4108a1a

Ø  ‘Stop snel met subsidies voor biomassa’
door Fenna Swart en Martin Luiga
https://www.trouw.nl/ws-bbf9641b

          Hebben we dagelijks continue overleg met de verschillende partijen van de
landelijk Federatie tegen biomassacentrales (https://www.the-fab.org/)

·             Zijn we dagelijks met journalisten aan het overleggen, bellen en mailen om ons verhaal onder het de aandacht te krijgen

Contact met Johan Vollenbroek over de beroepsprocedure tegen de centrale in Diemen - (verwachten over 6 weken eerste reactie van rechtbank) 
  • Aanstaande dinsdagavond discussiëren we mee op een debatavond 'Biomassa van belofte tot boosdoener' in Pakhuis de Zwijger ; Jildert zal namens Comité Schone Lucht het woord voeren. Meld je aan!  
Het geld wat we ophalen met de crowdfunding - is bedoeld om de juridische procedures te financieren en eventuele onvoorziene kosten. We stellen beroep in tegen de:
  • omgevingsvergunning;
  • verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de gemeente Diemen);
  • vergunning op grond van de wet natuurbescherming
Het is duidelijk dat we een hele lange adem nodig zullen hebben om de pro-lobby en Vattenfall tegen te houden. Dus alle steun is welkom!

donderdag 10 oktober 2019

Hedenavond FLEXNIGHT biomassacentrale Diemen

donderdag 10 oktober 2019   |   19:30 - 22:00 uur   | 

Locatie: Flexbieb IJburg
Talbotstraat 46
(aan het Ed Pelsterpark)
1087 EM Amsterdam
Met openbaar vervoer vanaf Amsterdam Centraal bereikbaar met tramlijn 26In Diemen, om de hoek van IJburg, is de grootste biomassa warmtecentrale (120Mw) van Nederland gepland.
In Amsterdam en Diemen is veel onrust ontstaan over deze centrale die veel vervuilender zal zijn dan de huidige gasgestookte installatie.
Vanuit IJburg wordt het verzet tegen de biomassacentrale van Nuon/Vattenfall geleid door Comité Schone Lucht.

Programma
- Korte update over biomassa
- Update over de acties en de lobby van Comité Schone Lucht
- Gesprek met het publiek over de volgende acties en crowdfunding
- Een vertegenwoordiger van MOB over het PAS en rechtszaken door drie organisaties

Drie milieuorganisaties (Stichting Werkgroep Behoud de Peel, Vereniging Leefmilieu en MOB) vochten met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan bij het Europese Hof.
De Raad van State was het met hen eens: het PAS is onwettig en vervolgens belande Nederland in de ‘stikstofcrisis’.


Het lijkt erop dat wat betreft het tegenhouden van de Nuon/Vattenfall biomassa warmtecentrale Diemen een gang naar de rechter onvermijdelijk is.
CSL

dinsdag 24 september 2019

Crowdfunding nog belangrijker na vergunning door provincieOngelooflijk triest nieuws uit de provincie. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de vergunning voor de biomassacentrale aan #vattenfall verleend. Hoewel er een coalitie met #GroenLinks als grootste partij en een coalitie die zich tegen biomassa zou verzetten is aangetreden, is er geen enkele moeite gedaan om de grootste biomassacentrale van Nederland tegen te houden. Maar we geven niet zomaar op! Samen met Johan Vollenbroek van Mobilisation zullen we de zaak bij de rechter aanvechten! Daarvoor is je hulp zeer welkom via de crowdfunding.
Hier kun je het besluit van de omgevingsdienst lezen.